Support-tel: 031-3000 500 (val 2)
E-post: support@acreto.se

Mosquito Magnet Reperationsverkstäder

Garantiärenden Mosquito Magnet anmäler du via Mosquito Magnet Garantianmälan på denna Service Web. Är du i behov av service eller reparation efter det att din garantitid gått ut så kontaktar du någon av nedan auktoriserade Mosquito Magnet verkstäder:

Elverktygsservice

Industrigatan 10
553 02 Jönköping

Tel: 036-18 70 80
E-post: info@elverktygsservice.se
Hemsida: www.elverktygsservice.se

Gasolfyllarna Linköping

Idögatan 4
582 78 Linköping

Tel: 013-12 12 05
E-post: linkoping@gasolfyllarna.se
Hemsida: www.gasolfyllarna.se

Handmaskinservice

Björneborgsgatan 21
854 60 Sundsvall

Tel: 060-15 31 90 (09:00–11:00)
E-post: info@handmaskinservice.com
Hemsida: www.handmaskinservice.com

Jaco Maskinservice

Norrlandsvägen 37
661 40 Säffle

Tel: 0533-123 85
E-post: info@jacomaskin.se
Hemsida: www.jacomaskin.se

Lindarn i Åsa

Åsa Stationsväg 95
439 51 Åsa

Tel: 0340-20 15 00
E-post: info@lindarn.se
Hemsida: www.lindarn.se

Mekina

Industrivägen 23
171 48 Solna

Tel: 08-27 77 80
E-post: info@mekina.se
Hemsida: www.mekina.se