Mosquito Magnet Reperationsverkstäder

Garantiärenden Mosquito Magnet anmäler du via Mosquito Magnet Garantianmälan på denna Service Web. Är du i behov av service eller reparation efter det att din garantitid gått ut så kontaktar du någon av nedan auktoriserade Mosquito Magnet verkstäder:

Elverktygsservice

Industrigatan 10
553 02 Jönköping

Tel: 036-18 70 80
E-post: info@elverktygsservice.se
Hemsida: www.elverktygsservice.se

Handmaskinservice

Björneborgsgatan 21
854 60 Sundsvall

Tel: 060-15 31 90 (09:00–11:00)
E-post: info@handmaskinservice.com
Hemsida: www.handmaskinservice.com

Mekina

Industrivägen 23
171 48 Solna

Tel: 08-27 77 80
E-post: info@mekina.se
Hemsida: www.mekina.se